[ Webhosting profitux.cz ]
>> Tipy a triky

# Různé tipy/triky můžete najít přímo v menu telefonu pod volbou Menu - Nastavení - Všeobecné - Tipy

# Chcete li menu bez animací, stiskněte v pohotovostním režimu jedno z čísel - další - hlavní menu.

# Rychlá aktivace fotoaparátu:
Odkryjte zadní krytku čočky fotoaparátu. Funguje i při zamklé klávesnici.

# Ve zprávách podržením hvězdičky aktivujete/deaktivujete T9.

# Ve schématech, zvucích, videích... můžete jednoduše vyhledávat postupným zadáváním písmenek jako v seznamu

# Pro rychlé přepínaní mezi aplikacemi poslouží prostřední funkční tlačítko menu činností.

# Při příchozím hovoru je možné ztišit vyzvánění a přitom nepřijmout hovor. Stačí stisknout některou boční klávesu hlasitosti nebo křížek.

# Pravým bočním dvojtlačítkem zobrazíte stav telefonu

# V hlavním menu se můžete rychleji pohybovat zkratkami na klávesnici které odpovídají rozmístění ikonek menu. V dalších podmenu již čísla odpovídají počtu řádků od vrchu.

# Zrychlení psaní SMS

Na každé klávese jsou tři písmenka - dejme tomu že na tlačítku "2" je A B C. Než to namačkáte, tak to trvá delší dobu. Když stisknete 2, a napíše se A. Ale pozor, pokud stisknete boční tlačítko pro zvýšení hlasitosti (+) a současně s tím jmenovanou dvojku, na displeji se rovnou napíše druhé písmeno z klávesy. Tj. v tomto případě B. Při současném stisku dolního bočního tlačítka (-) a výše jmenované dvojky, píše se rovnou třetí písmeno, v tomto případě C.

# servisní menu: >*<<*<* < a > jsou pohyby joystickem doleva / doprava

TIP: V servisním menu zjistíte verzi vašeho firmwaru

# zjištění IMEI: *#06#

# rychlé vypnutí zvuku: podržte klávesu "#"

# Při aktivním fotoaparátu:
Stisknutím 1 - změna velikosti fotky
Stisknutím 4 - zapnout/vypnout makro mód
Stisknutím 7 - zapnout/vypnout noční mód
Stisknutím * - zapnutí/vypnutí světelné diody
Změna zoomu: Pravými bočnímy tlačítky můžete přibližovat a oddalovat snímanou scénu na displeji
Změna jasu fotky: Joystickem nahoru/dolů změníte jas fotky.

# Při aktivním video módu:
Stisknutím 1 - změna velikosti videa
Stisknutím 4 - zapnout/vypnout makro mód
Stisknutím 7 - zapnout/vypnout noční mód
Stisknutím * - zapnutí/vypnutí světelné diody
Změna zoomu: Pravými bočnímy tlačítky můžete přibližovat a oddalovat snímanou scénu na displeji
Změna jasu videa: Joystickem nahoru/dolů změníte jas videa.

# Zapnutí podsvícení displeje a zobrazení hodin ve standby módu: stisknout +/- (boční tlačítko)

# Čtení textových souborů : pošlete txt. soubor do telefonu , soubor bude uložen ve složce "Webové stránky" a můžete ho otevřít. Nefungují zde však háčky čárky.

# dlouhým podržením kláves 2-9 se dostaneme do telefonního seznamu v telefonu na dané první písmeno dané klávesy.

# Podržením "c" při hovoru vypnete mikrofon.

# stisknutím kláves 1-220 a následného stisknutí # se zobrazí číslo na sim kartě na dané pozici 1-220. Objeví se možnost : volat z karty sim

# hlasitost zvuků - je to jednoduché, zmáčknete pravé boční tlačítko + nebo -.

# V kalendáři se můžete pohybovat těmito zkratkami:
1) 1 a 3- o týden
2) 4 a 6- o měsíc
3) 7 a 9- o rok

# Telefon má "archiv" na sms, který je omezený pouze pamětí telefonu. Stačí když najedete na SMS kterou chcete uložit, tlačítko Další - Uložit zprávu - Šablony a můžete si i danou zprávu pojmenovat. Jste omezeni pouze dostupnou volnou pamětí. Zprávu pak najdete v Menu => zprávy => šablony.

# V spuštěném MP3 přehrávači:
V přehrávači záznamů joystickem doleva/doprava můžete přetáčet písničku zpět/dopředu.
Stisknutím hvězdičky a následného "zamknout" můžete zamknout klávesnici přímo v menu MP3 Přehrávače.
Při minimalizovaném, nebo "zamknutém" MP3 přehrávači můžete stisknutím 2 pravých bočních tlačítek měnit hlasitost, nebo podržením jednoho ze 2 tlačítek skočit na další písničku.

# V spuštěném Videopřehrávači:
Pozastavením videa a poté další - zachytit snímek můžete zachytit snímek pozastaveného videa, který se vám uloží do obrázků.
Pří přehrávání videa můžete stisknutím joysticku dolů zpomalit přehrávání videa.
Stisknutím hvězdičky a následného "zamknout" můžete zamknout klávesnici přímo v menu Videopřehrávače.
V přehrávači záznamů joystickem doleva/doprava můžete přetáčet video zpět/dopředu.

# V spuštěném rádiu:
Při minimalizovaném, nebo "zamknutém" rádiu můžete stisknutím 2 pravých bočních tlačítek měnit hlasitost, nebo podržením jednoho ze 2 tlačítek skočit na další stanici.
Uloženou stanici jednoduše vyvoláte stisknutím požadovaného číslana na klávesnici. Stisknutím křížku můžete ručně zadat přímou frekvenci stanice.

Přejato z k750i.net
Validní XHTML Validní CSS Nejlepší internetový prohlížeč
hexcross 2006 © | ^ nahoru ^